We are always thinking one step aheadConsulting, Engineering & Optimization in Logistics Networks

Waar kunnen wij u bij helpen?

  • English

Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor de supply chain

september 07, 2017 7666 Vertoningen

Kramp is ambitieus. De internationaal opererende groothandel wil in 2020 een omzet van één miljard euro realiseren, een derde meer dan in 2016. Ook daarna blijft het credo groei. Om dat te faciliteren heeft Kramp met hulp van Groenewout een omvangrijk plan opgesteld voor uitbreiding van de supply chain capaciteit in de komende tien jaar. Een onderdeel daarvan wordt nu al gerealiseerd: uitbreiding van het magazijn in Varsseveld met een shuttlesysteem voor 130.000 bakken.

 

Jan Frans Berends

Kramp blijft maar groeien. De internationale groothandel beschikt over tien magazijnen in Europa, waar opgeteld tussen de 100.000 en 150.000 orderregels per dag worden afgehandeld. Vorig jaar leverde dat een omzet op van 736 miljoen euro. “In 2020 willen we de grens van een miljard euro passeren. Wij willen ons aandeel bij bestaande klanten vergroten, maar ook nieuwe klanten aantrekken”, vertelt Jan Frans Berends, director logistics van Kramp in de Benelux.

Om de omzetgroei te faciliteren moet het distributienetwerk van Kramp meegroeien. De directie in Varsseveldheeft daarom een Europese distributienetwerkstudie laten uitvoeren. Daarvoor is de hulp ingeschakeld van Groenewout. “Waar zitten nieuwe klanten? En waar moeten we onze magazijnen neerzetten om die klanten snel en efficiënt te bedienen? Groenewout heeft geholpen om antwoorden op deze vragen te vinden”, weet Berends.

Supply chain plan voor 10 jaar

Groenewout heeft samen met Kramp in kaart gebracht wat de gewenste servicelevels voor elk land zijn. Daarnaast is geïnventariseerd welke artikelen op lokaal niveau, op Europees niveau of wellicht helemaal niet op voorraad moeten worden gehouden.

Met andere woorden: welk assortiment moet in welk magazijn worden neergelegd? Tot slot heeft Groenewout niet alleen onderzocht wat de optimale locatie van elk magazijn moet zijn, maar ook hoe elk magazijn moet zijn ingericht om de gevraagde capaciteit te leveren.

Dat heeft geleid tot een supply chain plan voor de komende tien jaar, afgestemd op de verkoopprognoses en de verwachte ontwikkelingen in het assortiment.“In Oost-Europa liggen grote groeikansen, met name in de agrarische sector. We groeien al heel snel in Polen, maar ook in Roemenië en Turkije gebeurt momenteel veel”, zegt Berends.

Orderpicken uit shuttlesysteem

De focus van Kramp is niet alleen op nieuwe markten en nieuwe magazijnen gericht. Ook de bestaande magazijnen vragen aandacht, zoals het magazijn naast het hoofdkantoor in Varsseveld. Uitbreiding van dit magazijn is dringend nodig. “Allereerst omdat we tegen de grenzen van onze orderpickcapaciteit in Varsseveld aanlopen. We kunnen niet genoeg orders verwerken.

Daarnaast komen we opslagcapaciteit te kort, aangezien het assortiment blijft groeien. We zitten gewoon vol”, verklaart Berends, die ook voor dit project support kreeg van Groenewout “Wij pretenderen niet alle kennis zelf in huis te hebben.

Groenewout is een specialist in dit vakgebied, weet wat de markt voor material handling momenteel heeft te bieden en kan meedenken over verschillende uitbreidingsscenario’s. Bovendien vinden we het belangrijk om een outside-in blik te ontwikkelen. Dat doen we door zelf veel in de markt rond te kijken, maar ook door externe kennis in huis te halen.” Berends prijst met name Groenewout’s rol als sparringpartner. “Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten.

Wij zijn bijvoorbeeld veel tijd kwijt met het manueel aanvullen van pickvoorraden in ons semi-automatisch orderpickgebied. Dat proces willen we zoveel mogelijk automatiseren door de bulkvoorraad meteen in rode bakken op te slaan in een shuttlesysteem en automatisch via conveyors naar het orderpickgebied te transporteren.

Tijdens het uitwerken van dit concept ontstond de vraag waarom we niet rechtstreeks uit dit shuttlesysteem zouden picken. Met een orderpickstation dat aan dit opslagsysteem wordt gekoppeld, kunnen we immers 300 picks per uur verwerken. In het semi-automatisch orderpickgebied is dat niet meer dan 70 picks per uur. Om een lang verhaal kort te maken: we gaan nu acht orderpickstations naast het shuttlesysteem plaatsen.”

Analyse van assortiment en conveyors

Kramp bouwt momenteel naast het magazijn in Varsseveld een nieuw pand dat onderdak moet bieden aan het shuttlesysteem. Dit systeem gaat ruimte bieden aan maar liefst 134.000 kunststof bakken met de mogelijkheid om dit uit te breiden tot 300.000 bakken. “Als de verwachtingen uitkomen, zullen die 134.000 bakken eind 2020 of begin 2021 alweer vol zijn”, licht Berends toe.

Als het shuttlesysteem in februari 2018 operationeel is, beschikt Kramp over drie orderpickgebieden: een orderpickstraat voor fastmovers, een semi-automatisch orderpickgebied met legbordstellingen voor slowmovers en de acht orderpickstations naast het shuttlesysteem. “Daar gaan we de midmovers picken”, legt Berends uit. “Op dit moment analyseert ons projectteam met mensen van Kramp en Groenewout welk deel van het assortiment we straks uit welk gebied gaan picken. Die acht orderpickstations bieden straks capaciteit voor 2.400 picks per uur. Die moeten we natuurlijk wel zo goed mogelijk benutten. Tegelijkertijd kunnen we niet alles uit het shuttlesysteem picken.

Voor bijvoorbeeld slowmovers zijn de locaties in het shuttlesysteem wel erg duur.”Een andere vraag is hoeveel bakken de conveyor-systemen straks moeten verwerken. Is de huidige capaciteit voldoende of is ook op dat vlak uitbreiding nodig?

“Groenewout kijkt daarvoor onder meer naar de wijze waarop in ons warehouse management systeem orders worden vrijgegeven. Dat bepaalt hoeveel bakken straks op piekmomenten over de conveyors lopen.”

Gigantische bedragen, complexe contracten

Het nieuwe shuttlesysteem wordt gerealiseerd door Knapp. “In het selectieproces hebben we geprofiteerd van de ervaring met ons bestaande shuttlesysteem, dat geleverd is door een andere partij. De wensen die daaruit zijn voortgekomen, worden in het nieuwe systeem gerealiseerd. De nieuwe leverancier is daarop geselecteerd”, licht Berendstoe.

Het bestaande systeem met ruimte voor 8.000 bakken wil Kramp ombouwen tot een expeditie buffer. “Daarin kunnen we orders uit verschillende orderpickgebieden consolideren en tijdelijk opslaan tot verzending. Ook kunnen we de werklast beter over de dag verspreiden door een deel van de orders ’s ochtends al te picken. Als een klant later op de dag nog weer een order plaatst, kunnen we die bak uit de expeditie bufferhalen en nog eens door onze orderpicksystemen laten lopen.”

Tijdens het selectietraject en in de contractonderhandelingen heeft Kramp eveneens gebruik gemaakt van Groenewout’s expertise.

“Groenewout heeft ervaring daarmee en zit regelmatig met onze juridische afdeling om tafel om een en ander te documenteren. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat we alle processen vooraf zo goed mogelijk op papier zetten om te voorkomen dat we in de realisatiefase met verrassingen en dus ook meerkosten worden geconfronteerd”, aldus Berends, die blij is met de externe ondersteuning.

“De mensen van Groenewout maken deel uit van ons projectteam. De samenwerking verloopt open en goed. De projectleider van Groenewout schakelt snel met de specialisten binnen het bureau, zodat hij ook bij voortschrijdende inzichten steeds de juiste onderbouwing kan leveren. Dat wekt vertrouwen.”

Tekst Marcel te Lindert

Marcel te Lindert is een journalist met meer dan 20 jaar ervaring in de logistieke branche. Hij was hoofdredacteur bij de vakbladen Transport+Opslag en Logistiek. Tegenwoordig werkt hij als freelancer voor vakbladen als Supply Chain Magazine en Logistiek Totaal.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over dit project, neem contact op met Arthur Zondervan of via tel. +31 76 533 04 40. Voor meer informatie over Kramp: www.kramp.com 

Download PDF