Loss Prevention voor beveiliging van warehousing

Waar kunnen wij u bij helpen?

Loss Prevention & Security

Beveiliging van mensen en middelen is niet meer weg te denken uit de huidige logistiek en supply chain processen. Internationaal wordt er vaak gesproken over Loss prevention & security. Je kan dan denken aan toegangscontrole, in- en uitbraakdetectie, hygiëne sluizen, intercom, omroepinstallaties cameratoezicht, fysieke en organisatorische man beveiliging. Steeds meer logistieke dienstverleners kiezen naast het Nederlandse BORG-klasse systematiek ook voor een TAPA certificering (Transported Asset Protection Association). Hiermee tonen ze aan dat de bedrijfsprocessen voor het beveiligen van goederen op orde zijn.

Het voeren van een actief Loss Prevention & Security beleid is enerzijds essentieel voor het borgen van de continuïteit en anderzijds verplicht door de regelgeving op het gebied van Loss Prevention & Security.

Van beleid tot implementatie

Logistiek adviesbureau Groenewout heeft veel ervaring in het begeleiden van bedrijven bij het vaststellen van het beleid en de implementatie van hun Security beleid. Onderwerpen waarvoor u ons kunt inschakelen zijn:

 • Inventariseren bestaande Loss Prevention & Security beleid en randvoorwaarden;
 • Vaststellen doelstellingen op het gebied van Loss Prevention & Security;
 • Inventariseren huidige maatregelen;
 • Identificeren van risico’s en de te nemen maatregelen;
 • Definiëren van beveiligingsinstallaties;
 • Tenderen en evalueren van contracten met beveiligingsleveranciers;
 • Quick scans en uitgebreide audits van genomen beveiligingsmaatregelen evt. via mystery guest;
 • Uitvoeren van operationele risicoanalyse;
 • Ontwerpen hoofdlijnen van de te nemen maatregelen (procedures/organisatie, bouwkundig en techniek);
 • Opstellen van kosten- en implementatieplan;
 • Ontwikkelen en implementeren van een beveiliging blue print.

Loss Prevention & Security plan

Met een Loss Prevention & Security plan bent u in staat om risico’s binnen uw bedrijfsprocessen, procedures, magazijnveiligheid en gebouwen te identificeren. Tevens kunt u nazien of uw logistieke gebouw voldoet aan de eisen voor TAPA, ISPS, AEO veiligheid en C-TPAT.

Afhankelijk van uw vraagstuk bieden wij ook de mogelijkheid om de implementatie inclusief tenderbegeleiding te verzorgen. Vervolgens bieden wij operationele ondersteuning van de genomen maatregelen.

Advies security plan

Heeft u de benodigde kennis over Loss Prevention & Security niet zelf in huis?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze experts.

Security / fysieke beveiliging referenties

Veelgestelde vragen

Advies nodig?

Referenties

Een selectie uit ons klantenportfolio