Insourcing en outsourcing kan kostenbesparend zijn

Waar kunnen wij u bij helpen?

In- & outsourcing logistiek transport en magazijn

Uitbesteding wordt meestal aangeduid met de vernederlandste term outsourcing. Outsourcing is een strategisch keuzemodel voor het extern neerleggen van één of meer bedrijfsactiviteiten bij een dienstverlenende organisatie of toeleverancier dan wel het verrichten van deze activiteiten. Het kan voordelig en efficiënt zijn om bijvoorbeeld uw magazijnoperatie of transport te veranderen van insourcing naar outsourcing of vice versa. Bij insourcing of outsourcing kunnen logistieke operaties samengevoegd worden, waarmee kosten worden bespaard en meer flexibiliteit in opslag gegenereerd kan worden.

In- & outsourcing advies

Het succes van uw bedrijf staat of valt met een goede logistiek. Klanten stellen steeds hogere eisen aan logistieke afhandeling, het is dus van groot belang dat dit staat als een huis. De overweging om te kiezen voor in- of outsourcing van logistiek speelt hierbij een belangrijke rol.

Adviesbureau Groenewout heeft veel ervaring in het adviseren bij insourcing en outsourcing trajecten. Bij het maken van een insourcing en outsourcing advies wordt ingegaan op aspecten als strategie, financiële drivers, tariefstructuur, verwachtingen van dienstverleners en het uitvoeren van een nieuwe set-up. In ons in- & outsourcing advies komen onderwerpen aan bod zoals:

  • Inzicht in supply chain performance;
  • Inzicht in transport en/of magazijnkosten;
  • Inzicht in voorraadvolumes en kosten;
  • Optimalisatie fysieke supply chain inrichting;
  • Risicoanalyse;
  • Aanpassen en inbedden proceswijzigingen;
  • Analyse IT capaciteiten en noodzakelijke aanpassingen.

Zoals bij al onze adviezen is er oog voor praktische oplossingen en een realistische implementatie. Ook in de roll out bieden wij ondersteuning.

Optimalisatie supply chain inrichting

Naast advies en begeleiding op het gebied van in- & outsourcing van logistiek kijken wij ook naar de inrichting van de gehele supply chain. Het uitgangspunt van onze supply chain consultancy is om uw bedrijfsdoelstellingen zeker te stellen en uw positie in de keten te verstevigen. Om het rendement van SCM voor u zo groot mogelijk te maken werken wij met een multidisciplinaire aanpak.
Meer over supply chain management

Supply chain en (distributie)kosten

In het inzichtelijk maken van de supply chain en het optimaliseren van het fysieke distributienetwerk ligt veel besparingspotentieel. Aan de hand van een uitgebreide distributienetwerk analyse maken wij het ontwerp van het distributienetwerk om de klanten te beleveren. Hierbij kijken we niet alleen naar kostenbesparing, maar optimaliseren we tevens de transporten, voorraden en magazijnoperaties. Meer over distributienetwerk optimalisatie

Schakel Groenewout adviesbureau in

Een in- & outsourcing traject begint met een gedegen advies. Vervolgens is het uiteraard ook van belang de winstgevendheid van analyses te onderzoeken. Nadat op basis van ons advies een keuze gemaakt wordt voor outsourcing of insourcing trajecten ondersteunen wij u in het volledige proces van de implementatie.

Wilt u meer weten over in- & outsourcing van logistiek? Neem vrijblijvend contact op met de experts van adviesbureau Groenewout.

Veelgestelde vragen

  • Het kan voordelig en efficiënt zijn om bijvoorbeeld uw magazijnoperatie of transport te veranderen van insourcing naar outsourcing of vice versa. Bij insourcing of outsourcing kunnen logistieke operaties samengevoegd worden, waarmee kosten worden bespaard en meer flexibiliteit in opslag gegenereerd kan worden.

  • Het verkrijgen van inzicht in supply chain performance, transport en/of magazijnkosten en voorraadvolumes en kosten. Optimalisatie fysieke supply chain inrichting. Risicoanalyse. Aanpassen en inbedden proceswijzigingen. Analyse IT capaciteiten en noodzakelijke aanpassingen.

  • Neem dan gerust contact op met onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Advies nodig?

Topics in- & outsourcing

Service Level Agreement

In een Service Level Agreement (SLA) wordt afgesproken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren dienst of product, om deze later te kunnen toetsen. In een SLA worden de rechten en plichten van beide partijen omschreven. Een SLA is een onmisbaar controle-instrument bij het uitbesteden van diensten of het verzelfstandigen van afdelingen.

Het opstellen van een SLA met bijvoorbeeld uw logistieke dienstverlener(s) kan een lastige opdracht zijn. Dit is nog meer het geval wanneer de SLA moet worden gedefinieerd in een juridisch document. Adviesbureau Groenewout helpt u graag om een SLA op te stellen en voor te bereiden en te begeleiden.

Implementatie logistieke outsourcing

Om u een indruk te geven van onze werkwijze op het gebied van insourcing en outsourcing en de inzichten die we bieden in uw logistieke proces lichten we het project Boehringer Ingelheim toe. Deze fabrikant van geneesmiddelen voor mensen en dieren beschikte voor de Belgische markt over een eigen magazijn in Verviers. De Nederlandse logistieke operatie was uitbesteed aan een logistiek dienstverlener in Utrecht. Boehringer Ingelheim heeft ons ingeschakeld voor het onderzoek naar het optimale distributieconcept.

Wij begeleidden Boehringer Ingelheim door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren om wel of niet te consolideren. Het onderzoek leidde tot de conclusie dat centralisatie van de logistieke operaties de beste oplossing is. Daarna hebben wij het logistiek tender project begeleid waarbij logistieke dienstverleners gevraagd werden hun dienst- en kostenplaatje in kaart te brengen. Ook zorgden wij voor de implementatie van de logistieke outsourcing. Inmiddels heeft Boehringer Ingelheim de logistieke operaties in België en Nederland samengevoegd en uitbesteed aan een Duitse logistiek dienstverlener.

Referenties

Een selectie uit ons klantenportfolio