Optimalisatie logistieke goederenstroom gaat verspilling tegen

[Source: Tarkett DC Waalwijk]

Waar kunnen wij u bij helpen?

Optimalisatie logistiek goederenstroom

Een goederenstroom is noodzakelijk om producten van A naar B te krijgen. Hoe langer een goederenstroom, hoe inefficiënter en duurder deze is. Het is dan ook belangrijk om de hoeveelheid goederen in uw magazijn te beperken en het transport zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Bent u klaar voor een verbeterslag, een aanzienlijke kostenbesparing en verbetering van de service graad? Schakel dan de experts van Groenewout in.

Goederenstroom nulmeting

De eerste stap in de optimalisatie van een logistieke goederenstroom is het maken van een nulmeting. Wij brengen in kaart welke activiteiten er dagelijks plaatsvinden in uw magazijn en welke verkeers- en goederenstromen zich door het magazijn bewegen. Dit gaat niet alleen om goederen, maar ook om transportmiddelen en mensen. Vervolgens kijken we naar de logistieke activiteiten die gekoppeld zijn aan deze stromen.

Magazijn proces

Een ander belangrijk onderdeel van het in kaart brengen van goederenstromen is een optimaal magazijnproces. Hieronder vallen verkoopforecasts, voorraadbeheer en productieplanning. Hoe goed zijn deze processen in uw magazijn bij u in beeld?

Een gestructureerde en gefaseerde aanpak is volgens onze filosofie cruciaal.

Groenewout geeft inzicht en adviseert

Adviesbureau Groenewout heeft veel ervaring met het inzichtelijk krijgen van goederenstromen in uw logistieke proces en het opstarten van verbetertrajecten. Wij bieden begeleiding van quick wins tot de optimalisatie van een volledige logistieke operatie. Wij kunnen u ondersteunen bij onderwerpen zoals:

Zoals bij al onze adviezen krijgt u een compleet overzicht met pragmatische en direct te implementeren oplossingen. Bovendien kunnen wij ondersteunen bij de uitwerking in de praktijk.

Bent u benieuwd naar wat Groenewout voor u kan betekenen op het gebied van optimalisatie van logistieke goederenstromen? Neem vrijblijvend contact op met onze experts.

Veelgestelde vragen

Advies nodig?

Topics in logistieke goederenstroom

Plan van aanpak logistieke optimalisatie

Nadat we de huidige operatie in kaart hebben gebracht analyseren we hoe bedrijfsprocessen anders ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld door een bedrijfsproces te vereenvoudigen volgens de Lean principes.

Naast het vereenvoudigen van de bedrijfsprocessen kunt u bepaalde processen ook optimaliseren door middel van mechanisatie. Bijvoorbeeld om een aanzienlijke kosten- en arbeidsreductie te realiseren. Wij maken een analyse van de huidige bedrijfsprocessen en werken dat uit in een document met de uitgangspunten voor het mechanisatievoorstel. Daarbij houden we rekening met toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen ten aanzien van nieuwe business (bijvoorbeeld e-fulfillment), met nieuwe eisen en randvoorwaarden zoals stromen, artikelen, orderprofielen, volumes, businessmodellen, consolidatie ten behoeve van levering aan de klant.

In de volgende fase worden een aantal mechanisatieconcepten uitgewerkt (inclusief eventuele impact op de bestaande dan wel nieuwe gebouwen) en de motivatie voor de keuze van een voorkeursalternatief (incl Capex, Opex, FTE, m2 en ROI berekeningen). Dit wordt vervolgens ondersteund met what if analyses, risico analyses en een implementatie / transitieplan.

Organisaties streven voortdurend naar een hogere kwaliteit en zijn op zoek naar hoe ze hun bedrijfsproces, bijvoorbeeld de logistieke operatie of het zo optimaal inrichten van een magazijn, efficiënter in kunnen richten en kosten kunnen besparen. Wij kijken graag met u mee naar de efficiencyslag die u kunt maken in uw organisatie.

Referenties

Een selectie uit ons klantenportfolio