Magazijn optimalisatie verdient projectmanagement

[Source: Tarkett DC Waalwijk]

Waar kunnen wij u bij helpen?

Realisatie van een magazijn

Voor iedere onderneming met een aanzienlijke voorraad zijn warehousing en logistiek van het grootste belang. Maar het opzetten van een goede warehousing en logistieke operatie is voor veel organisaties een uitdaging. Bij magazijnoptimalisatie zijn er veel aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. Goede warehousing en een optimaal logistiek systeem kunnen u veel kosten besparen.

Advies en begeleiding magazijnoptimalisatie

Adviesbureau Groenewout heeft veel ervaring met het projectmanagement van warehousing, het opstarten van de logistiek en het bieden van operationele support. Onze consultants kunnen u ondersteunen bij onderwerpen zoals:

 • Warehouse realisatie en magazijnoptimalisatie;
 • Inrichting magazijn;
 • (Uitbreiding) engineering en contracting;
 • Support projectontwikkelaar;
 • Testen, transitie en opstart.

Wij nemen u het volledige projectmanagement uit handen. Daarbij houden we het budget en de tijdslijn in de gaten, bewaken de kwaliteit en zorgen voor operationele support. Wij zorgen ervoor dat alle leveranciers volgens plan werken en afspraken nakomen. Vervolgens dat de warehousing, zoals de IT systemen, equipment en processen, volgens de juiste eisen worden geïmplementeerd. Wij testen en trainen totdat uw organisatie klaar is voor de transitie.

Magazijnoptimalisatie support

Wilt u meer weten over warehousing of magazijn optimalisatie, operationele support of het verbeteren van uw bedrijfsprocessen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze experts.

Veelgestelde vragen

 • Bij magazijnoptimalisatie zijn er veel aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. Goede warehousing en een optimaal logistiek systeem kunnen u veel kosten besparen. Onze consultants kunnen u support bieden bij:

  • Inrichting magazijn;
  • Warehouse realisatie en magazijnoptimalisatie;
  • (Uitbreiding) engineering en contracting;
  • Support projectontwikkelaar;
  • Testen, transitie en opstart.
 • Bij het projectmanagement houden we het budget en de tijdslijn in de gaten, bewaken de kwaliteit en zorgen voor operationele support. Wij zorgen ervoor dat alle leveranciers volgens plan werken en afspraken nakomen. Vervolgens dat de warehousing, zoals de IT systemen, equipment en processen, volgens de juiste eisen worden geïmplementeerd. Wij testen en trainen totdat uw organisatie klaar is voor de transitie.

 • Neem dan gerust contact op met onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Advies nodig?

Topics in magazijnoptimalisatie

Wat is haalbaar voor uw organisatie?

Groenewout’s adviseurs onderzoeken de bedrijfsprocessen en brengen de huidige operatie in kaart. We analyseren hoe bedrijfsprocessen en warehousing anders ingericht kunnen worden, bijvoorbeeld door een bedrijfsproces te vereenvoudigen volgens Lean principes. Naast het vereenvoudigen van de bedrijfsprocessen kunt u bepaalde processen ook optimaliseren door middel van mechanisatie. Bijvoorbeeld om een aanzienlijke kosten- en arbeidsreductie te realiseren.

Wij maken een analyse van de huidige bedrijfsprocessen en werken dat uit in een document met de uitgangspunten voor het mechanisatievoorstel. Daarbij houden we rekening met ontwikkelingen en verwachtingen ten aanzien van nieuwe business (bijvoorbeeld e-fulfillment), met nieuwe eisen en randvoorwaarden zoals stromen, artikelen, orderprofielen, volumes, businessmodellen, consolidatie ten behoeve van levering aan de klant. Dit zorgt ook voor consolidatie richting de toekomst.

In de volgende fase worden een aantal mechanisatieconcepten uitgewerkt (inclusief eventuele impact op de bestaande dan wel nieuwe gebouwen) en de motivatie voor de keuze van een voorkeursalternatief (incl Capex, Opex, FTE, m2 en ROI berekeningen). Dit wordt vervolgens ondersteund met what if analyses, risico analyses en een implementatie / transitieplan. Organisaties streven voortdurend naar een hogere kwaliteit en zijn op zoek naar hoe ze hun bedrijfsproces, bijvoorbeeld de logistieke operatie of het zo optimaal inrichten van een magazijn, efficiënter in kunnen richten en kosten kunnen besparen. Wij kijken graag met u mee naar de efficiencyslag die u kunt maken in uw organisatie.

Factoren voor een betere efficiency

Adviseurs van Groenewout bieden support bij onderwerpen als:

 • Wat is uw capaciteit, uw productiviteit en wat zijn de operationele kosten uitgedrukt in kosten per unit?
 • Hoe verhouden deze prestaties zich tot de markt (benchmarking)?
 • Wat zou uw operatie en warehousing kunnen presteren met een geringe procesverbetering?
 • Wanneer is het zinvol om uw bedrijfsproces (gedeeltelijk) te mechaniseren?

Referenties

Een selectie uit ons klantenportfolio