We are always thinking one step aheadConsulting, Engineering & Optimization in Logistics Networks

Waar kunnen wij u bij helpen?

 • English

Aanpak verborgen leegloop bespaart tot 20% op loonkosten

januari 29, 2020 5948 Vertoningen

‘Magazijnmedewerkers die wel aanwezig zijn, maar niet of beperkt productief zijn’, dat is de juiste omschrijving van verborgen leegloop. Veel bedrijven kampen met dit euvel zonder zich hiervan bewust te zijn.  Organisaties kunnen hier al snel 10 tot 20 procent besparen op loonkosten zonder hiervoor een investering te hoeven doen.

Wellicht herkent u een van de volgende voorbeelden van verborgen leegloop. Orderpickers die volgens de planning om 08:00uur moeten starten, maar eigenlijk pas rond 08:30 allemaal volop aan de slag zijn. Of warehouse teams die wel regelmatig overwerken maar eigenlijk nooit de werkdag eerder afsluiten. Dit laatste komt omdat medewerkers het werktempo aanpassen en ervoor zorgen dat ze precies op tijd klaar zijn. Dit zijn voorbeelden van verborgen leegloop, waarbij productiviteit ongemerkt verloren gaat en loonkosten hoger uitvallen dan nodig legt Jos Kanters uit.

Volgorde is bepalend

Wanneer er behoefte is aan (verdere) kostenbeheersing bij een warehouse-operatie wordt al snel gedacht aan automatisering, mechanisering of een programma als LEAN of Six Sigma. En voor alle duidelijkheid, dit zijn prima initiatieven welke de organisatie concreet geld kunnen besparen. Maar voordat initiatieven zoals hierboven genoemd opgestart worden, zou eigenlijk eerst de verborgen leegloop aangepakt moeten worden.

Hiervoor zijn 2 belangrijke redenen te weten ;

 • het aanpakken van de verborgen leegloop levert binnen enkele maanden verifieerbare financiële resultaten op tot 20% van de loonkosten (zonder investeringen).
 • pas nadat de verborgen leegloop is opgeheven en daarmee de personele bezetting aangescherpt is en de organisatie tot in detail inzage heeft waaraan uren worden besteed, kunnen er betere keuzes gemaakt worden voor de vervolgstappen en/of business cases.

Stappenplan implementatie

Voor het aanpakken van verborgen leegloop worden de volgende stappen doorlopen:

 • Definieer de (hoofd)processen in het warehouse en pas de urenregistratie hierop aan. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er geen uren weglekken.
 • Definieer per proces de eenheid (bijvoorbeeld orderregels, colli of pallets) die gebruikt wordt om de productiviteit te bepalen.
 • Registreer dagelijks de verwerkte aantallen per proces en deel deze door de geschreven uren om de huidige productiviteit te bepalen.
 • Maak de beste mogelijke forecast van de toekomstige volumes inzichtelijk. Een onbetrouwbare forecast is altijd beter dan geen forecast.
 • Plan het aantal medewerkers per proces in met de formule: volume forecast ÷ huidige productiviteit = aantal medewerkers benodigd.
 • Bepaal dagelijks/wekelijks de geleverde prestaties door de verwerkte aantallen per proces te delen door het aantal geregistreerde werkuren. Is de prestatie beter of slechter dan de vastgestelde, huidige productiviteit? Waarom is dat, wat leren we hiervan of wat kan eraan gedaan worden?
 • Ga op basis van deze bevindingen aan de slag met verbeteringen. Opvallende vaak komen teamleider en supervisors zelf met praktische oplossingen welke direct de loonkosten verlagen.
 • Nadat verbeteringen zijn doorgevoerd, gaat uit de volgende productiviteitsmetingen blijken welke effect dit heeft en of deze verbeteringen van structurele aard zijn. Wanneer dit het geval is, leg dan de lat hoger door bij de volgende planning van de medewerkers de forecast te delen door de nieuwe, hogere productiviteit.

Het minimaliseren van verborgen leegloop is een snelle, effectieve en vooral verifieerbare aanpak om de loonkosten te verlagen. Daarnaast zorgt het ervoor dat een organisatie tot in detail inzage krijgt waaraan uren besteed worden wat regelmatig ook tot nieuwe inzichten en vervolgacties leidt.

Auteur
Jos Kanters werkt sinds 2012 als Associate Senior Consultant voor Groenewout. Jos heeft ruim twintig jaar ervaring in Operations, Logistiek en Supply Chain Management. Hij heeft succesvolle projecten uitgevoerd bij bedrijven actief op het gebied van food, medical, retail, 3PL en groothandel.

Mocht u vragen hebben over dit artikel, neem contact op met Groenewout, Wendel Dijker, dijker@groenewout.com of +31 76 533 0440.