We are always thinking one step aheadConsulting, Engineering & Optimization in Logistics Networks

Waar kunnen wij u bij helpen?

  • English

Inspiratiesessie Distributie Footprint Strategie

juli 06, 2017 6738 Vertoningen

Op 27 juni heeft Groenewout de inspiratie sessie over Distributie Footprint Strategie georganiseerd in Breda.
Met meer dan 40 deelnemers was het een geslaagd event.

 

Presentatie Alain Beerens – Distributie Footprint Strategie

Alain Beerens presenteerde zijn ervaringen binnen een besluitvormings- en realisatietraject van een distributie footprint implementatie. Hierbij startte hij met een overzicht van de project activiteiten, valkuilen en planning van een dergelijk traject. Vervolgens ging Alain dieper in op de voornaamste beslisfactoren en hoe deze vervolgens uit te werken tot een financiële en kwalitatieve business case op basis waarvan een dergelijk strategisch besluit weloverwogen kan worden genomen. Als laatste stipte hij tevens aan hoe de logistieke organisatiestructuur, en met name het voorraadmanagement, een dergelijke nieuwe footprint dient te ondersteunen.

Download de presentatie van Alain Beerens

 

Presentatie Dries Castelein, DC& I – Financiering realisatie nieuwe distributie footprint

Dries Castelein deelde zijn ervaring en kijk op de financiering van vastgoed binnen de logistieke sector. De presentatie begon met een uiteenzetting over de vastgoedmarkt en de verschillende fases die een vastgoed acquisitietraject doorgaans doorloopt. Bij iedere fase werd ingegaan op zaken waar rekening mee moest worden gehouden, wat er zoal mis kan gaan en wat de doorloop tijd typisch is. Er werd tevens stilgestaan bij een aantal ontwikkelingen binnen de logistieke vastgoed sector.

Zo is onder andere mechanisering een steeds belangrijkere component. Anderzijds ziet men dat contracten met dienstverleners steeds korter worden doordat bedrijven op zoek zijn naar flexibiliteit door snel veranderende eisen binnen de logistiek.

Download de presentatie van Dries Castelein