We are always thinking one step aheadConsulting, Engineering & Optimization in Logistics Networks

Waar kunnen wij u bij helpen?

  • English

Distributie Footprint Strategy

juli 03, 2017 7207 Vertoningen

Tijdens de inspiratie sessie op 27 juni 2017 presenteerde Alain Beerens zijn ervaringen binnen een besluitvormings- en realisatietraject van een distributie footprint implementatie.

Hierbij startte hij met een overzicht van de project activiteiten, valkuilen en planning van een dergelijk traject. Vervolgens ging Alain dieper in op de voornaamste beslisfactoren en hoe deze vervolgens uit te werken tot een financiële en kwalitatieve business case op basis waarvan een dergelijk strategisch besluit weloverwogen kan worden genomen.

Als laatste stipte hij tevens aan hoe de logistieke organisatiestructuur, en met name het voorraadmanagement, een dergelijke nieuwe footprint dient te ondersteunen.

Download PDF